Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji charytatywnych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet z

Czytaj więcej...

Dotacje - fundusze unijne na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Wykaz projektów, które będą miały przyznaną pomoc finansową w przyszłym kwartale:

Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Zintegowana automatyzacja modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego modelu typu B2B

Optymalizacja aktualnego modelu wymiany informacji pomiędzy VINDICO Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i współpracującymi kancelariami.

Kompletne zaprojektowanie i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Budowa modelu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej i praktycznej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi

eSPACE - wsparcie realizacji badań naukowych poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, zwiększenie mobliności oraz rozszerzenie dostępności źródeł wiedzy|Integracja systemów mobilnych przedsiębiorstwa Sky Dreams S.C. i partnerów w celu wzrostu efektywności realizowanych wspólnie procesów biznesowych.

Kompleksowe połączenie systemów telekomunikacyjnych w ramach platformy B2B spółki DABKOMP Sp. z o.o i Partnerów Biznesowych na rzecz wzrostu konkurencyjności podmiotów.

Meeting.pl - innowacyjna e-usługa zautomatyzowanej współpracy pomiędzy organizatorami konferencji, spotkań biznesowych i eventów a obiektami konferencyjnymi.

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska mobilnego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem teleinformatycznym placówki oświatowej

Opracowanie i budowa wielowariantowej, bezzałogowej platformy latającej - ZENIT klasy MALE, z przeznaczeniem do wykorzystania do zadań rozpoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań morskich.

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z systemu PRO.Display wspierającego kontrolę wdrożenia planogramów wzorcowych, badanie rzeczywistych udziałów półkowych oraz audyt i raportowanie ekspozycji wraz z systemem motywacyjnym dla przedstawicieli handlowych

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski w celu rozwoju działalności eksportowej.

Pogłębienie powiązań korporacyjnych, poprzez integrację systemów zdalnych firmy BDS - PIOTR BRUS, DARIUSZ DRĄCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z systemami przedsiębiorstw współpracujących.

Poprawa konkurencyjności spółki KGPN Sp.z o.o. poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy

Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra - Ogólnopolskiego Centrum badań, edukacji i monitorowania problemów prokreacji, zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań”

SmartFM Residential - aplikacja do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi z zaawansowanymi modułami komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.

Stworzenie i udostępnienie portalu Qcadoo umożliwiającego usługę samodzielnego konfigurowania i korzystania z modelu typu MES przez Internet w modelu SaaS

Zaprojektowanie interaktywnej platformy z inteligentnym dopasowaniem i optymalizacją parametrów wyszukania i doboru powierzchni, lokalizacji i wyposażenia dla podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych.

Stworzenie teleinformatycznego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę

Stworzenie internetowej platformy do kompleksowego zarządzania imprezami sportowymi oraz portalu zrzeszającego zawodników i kluby różnych dyscyplin sportowych.

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu, pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.|Opracowanie platformy umożliwiającej proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest

Stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi.

Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Uzyskanie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00062 Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of specific variants of the genes CYP1B1, BRCA2 and CHEK2

Wdrażanie nowoczesnego systemu B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych między firmą WELL DONE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a jej partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego systemu informatycznego upraszczającego procesy: utrzymaniowy, serwisowy oraz rozwojowy we współpracy pomiędzy Wnioskodawca a jego kontrahentami.

Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B automatyzującego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w świadczeniu usług merchandisingowych i organizacji akcji promocyjnych.

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej technologii wykonywania na gotowo (near-net-shape) odlewów ciśnieniowych radiatora procesu sterowania Start-Stop do samochodów osobowych|Wdrożenie nowego systemu B2B przez firmę PPM Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży i czarteru jachtów.

Zaimplementowanie od podstaw nowego systemu mobilnego w pełni kompleksowego z platformą B2B w firmie Mavilex podstawą automatyzacji wymiany informacji z systemami mobilnymi Partnerów biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw platformy wymiany informacji handlowej typu B2B w firmie Tomorrow Sp. z o.o. do koordynacji działalności szkoleniowej w formie elektronicznej prowadzonej wspólnie z partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B dla operatora telekomunikacyjnego TelePolska Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami na rynku telekomunikacyjnym.

Wdrożenie systemu B2B przez firmę Proforum Konsultanci Sp. z o.o. w celu automatyzacji wymiany danych w zakresie obsługi towarzystw ubezpieczeniowych i firm pośrednictwa finansowego.

Wdrożenie procesu zdalnego klasy B2B wprowadzającego automatyzację procesów biznesowych i elektroniczny obieg dokumentów w firmie ANIX NIERUCHOMOŚCI-INWESTYCJE - JAROSŁAW TADEUSZ I MACIEJ HALEC SPÓŁKA JAWNA

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu w roztworach".

Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej w pełni kompleksowej technologii ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego

WszystkoNaRaty.pl - Wdrożenie portalu aukcyjnego w modelu B2C/B2B, w ramach którego jedyną dostępną formą finansowania zakupów jest zaciągnięcie kredytu ratalnego, gotówkowego lub na karcie kredytowej

Zagraniczna ochrona patentowa do krajowego zgłoszenia patentowego P-394701 na Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny - powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobuTagi:
Losowy

Wyjazdy naukowe

Szkolenia anglojęzyczne W czasie naszej działalności uczestniczyliśmy w tych kongresach, szkoleniach i wyjazdach ogólnoświatowych: Niezawodne systemy rozproszone (SRDS), 2010 29. IEEE, AtenyWarsztaty układów i systemów (DCAS), 2009 IEEE Dallas, AmsterdamNetwork Computing and Applications (NCA), 2006 5. IEEE, LondynUniwe

Czytaj więcej...